P.S.INVEST

/Rekonštrukcie/

01

Ihriská

02

Priemyselné podlahy

03

Montážne haly

04

Rekonštrukcie

05

Zváračské práce

ITOSS, ALOSS, adm.budova

ITOSS - kotolňa

Zámkové dlažby

Kostolná Ves - zateplovanie fasády RD

L.Mikuláš, rekonštrukcia fasády

Regulacia potokov v dedinach, Bziny