P.S.INVEST

/Spodná stavba/

01

Projekt a príprava

02

Spodná stavba

03

Vrchná stavba

04

Servis a údržba

Dôležitá je realizácia spodnej stavby a inštalácia samotného povrchu. Spoločnosť ŠPORTOVÉ STAVBY s.r.o. má kvalifikovaných a skúsených inštalačných pracovníkov, ktorí sa doposiaľ úspešne podieľali na realizácii rôznych typov športovísk. Disponujeme špeciálnym strojovým vybavením na inštaláciu športových povrchov.

Aby ihrisko s umelý trávnikom 2. a 3. generácie spĺňalo i tie najprísnejšie kritériá, je dôležité pripraviť i vyhovujúci podklad.
Podklad musí spĺňať 3 základné požiadavky:
– musí odvádzať vodu
– musí byť pevný
– musí byť rovný

V praxi to znamená, že najčastejším typom podkladu je podklad z kamennej drte, kde sa v predpísaných hrúbkach a frakciách podľa typu zemnej pláne určia hrúbky potrebných frakcií. Drenáž sa inštaluje ak je potrebná.

prierez– umelý trávnik 2. alebo 3. generácie
– výplň EPDM zelený granulát (len 3G – futbal) /alternatívne SBR čierny granulát-len 3G/
– kremičitý piesok 2. aj 3. generácia
– pružná podložka /nie je nevyhnutná, zlepšuje športovo – technické parametre/

– vrstvy z kameniva

– drenáž /ak je potrebná/